Jdi na obsah Jdi na menu

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Neděle 15. 9.     24. neděle v mezidobí
7:45 Sv. Martin Za Adélu a Radka u příležitosti jejich sňatku
9:00 Sv. Rodina Za rodiny  Groulíkovu, Motyčkovu a Dostálovu, živé a zemřelé
Pondělí 16. 9.     Sv. Ludmila, mučednice
18:00 Sv. Rodina  
Úterý 17. 9.     Sv. Kornélius, papež a Cyprián, biskup, mučedníci
Sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve
18:00 Sv. Martin Za Antona a Moniku Adamusovy
Středa 18. 9.     Středa 24. týdne v mezidobí
16:00 Sv. Rodina Za dar zdraví, štěstí, Boží lásky, požehnání a ochrany pro Evu Nesetovou
Čtvrtek 19. 9.     Sv. Januárius, biskup a mučedník
18:00 Sv. Martin Za † Vincencii, manžela a syny
Pátek 20. 9.     Sv. Ondřej Kim Tae-gon, kněz a Pavel Chong Ha-sang
a druhové, mučedníci
18:00 Sv. Rodina Za † maminku Marii
Sobota 21. 9.     Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 Sv. Rodina Za naše biskupy
Neděle 22. 9.     25. neděle v mezidobí
7:45 Sv. Martin Na úmysl dárce
9:00 Sv. Rodina Za milost Boží pro sestru Ludmilu
         
Příležitostná oznámení:
Ve středu v 19:00 bude setkání nad katechismem určené pro katechumeny, ale i všechny zájemce.
Ve středu v 10:00 bude v kostele Svaté Rodiny rozloučení se † paní Marií Pilnou.
Náboženství pro děti ve 4. a 5. třídě se bude konat v pondělky od 17:45 hodin. První setkání je v pondělí 16. září.
V pondělí 23. září náboženství nebude, místo něj bude setkání ministrantů, které začne už v 17 hodin.
V pondělí 23. září budou mít děti příležitost přistoupit ke svátosti smíření od 17:00.
Náboženství předškolních dětí začne od měsíce října. Děkujeme za ochotu vyučovat.