Jdi na obsah Jdi na menu

Co jsou kurzy Alfa

Co jsou kurzy Alfa?

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.

Večeře Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

Promluva Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory.

Káva & Skupinky Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou.

Témata promluv

 • Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
 • Kdo je to Ježíš?
 • Proč Ježíš zemřel?
 • Jak získat víru?
 • Proč a jak se modlit?
 • Proč a jak číst Bibli?
 • Jak nás Bůh vede?
 • Kdo je to svatý Duch?
 • Co svatý Duch dělá?
 • Jak mohu být naplněn svatým Duchem?
 • Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
 • Jak odolat zlému?
 • Proč a jak mluvit s druhými o víře?
 • Uzdravuje Bůh i dnes?
 • A co církev?

Komu je Alfa určena?
Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:

 • ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství
 • nové křesťany
 • nové účastníky církevních shromáždění
 • ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry

Kurzy Alfa se konají prakticky ve všech křesťanských církvích, pořádají je např.:

 • Apoštolská církev, Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Křesťanské společenství, římskokatolická církev, Slovo života a řada nedenominačních sborů
 • Všechny církve používají stejné materiály, a provádějí drobnější úpravy jen, když je to vhodné s ohledem na kulturní rozdíly

Alfa probíhá na různých místech i čase:

 • dopolední Alfa
 • polední Alfa
 • Alfa pro mládež
 • Alfa pro studenty
 • Alfa na pracovišti
 • Alfa v armádě
 • Alfa ve vězení
 • Alfa pro seniory

(citováno z www.kurzyalfa.cz)